kijk
op het plantenrijk
en ook de dieren
zal het plezieren
een bezoek van mij
maakt alle blij
mensen-, planten-, dierenwensen
geen grenzen

Over Robin

Aanbod

   • Onderhoud
   • Beplantingsplan
   • Globaal ontwerp
   • Tuinrenovatie
   • Samenwerken in jouw tuin

Tarieven en contact

Beplantingsplan

In het beplantingsplan probeer ik de wensen van de klant en 'de wensen van de tuin' in harmonie te brengen. Hoe kunnen we de tuin het best tot zijn recht laten komen? Waar vindt welke plant het fijn om te staan? Welke planten gedijen het best op de bodemsoort in jouw tuin? Heeft de plant nog een andere waarde dan alleen mooi zijn? Kortom, een plan waarin de tuin tot volle wasdom kan komen.

Ik werk het liefst met inheemse planten; die zijn belangrijk voor het insecten- en dierenleven in de tuin. Zolang een natuurlijke balans kan ontstaan waarin inheemse planten de hoofdrol spelen, zijn uitheemse en cultivars ook welkom. Door planten op de juiste plek te zetten, vallen minder gaten en krijgt uitdroging van de bodem geen kans.

Wil je meer weten over waarom het zo belangrijk is inheemse planten in de tuin te hebben? Neem dan een kijkje op de website van de Stichting NL Bloeit! Deze stichting organiseert projecten rond aanplant en beheer van kruidenrijke vegetaties met inheemse flora. De stichting heeft ook een kwekerij: Planten van hier.